แผน ประกันภัย กับกระทรวงสาธารณสุขเกิดปัญหา กระทรวงฯ ที่อยากได้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การเคลื่อนย้ายคนไข้ หรือศพ หากเสียชีวิตกลับประเทศบ้านเกิด

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

โครงการ ประกันภัย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จุดพลุมาตั้งแต่ต้นปี อยากให้ซื้อความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหากมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนอกเหนือจากอุบัติเหตุทั่วไป โดยจะให้เป็นภาคบังคับให้นักท่องเที่ยวจ่ายค่าเบี้ย ประกันภัย เอง เพื่อลดภาระรัฐที่ต้องจ่ายค่ารักษาให้ปีละกว่า 250 ล้านบาท ซึ่งหลังจากธุรกิจ ประกันภัย นำเสนอราคาเบี้ยให้พิจารณา เรื่องก็เงียบไปกระทั่งมีข่าวออกมา สธ. จะเอาโครงการไปทำเอง คัดเลือกบริษัท ประกันภัย บางแห่งรองรับ เพราะค่าเบี้ยที่ธุรกิจ ประกันภัย เคาะมาสูงเกินไป

“ปลายปีก่อน รัฐให้เราทำแผนความคุ้มครองชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในไทย อยากให้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ทั้งเราและสมาคมประกันชีวิตไทยสรุปทำเป็น ประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) อย่างเดียว เพราะประกันชีวิตมีข้อจำกัดด้านคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล กำหนดทุน ประกันภัย 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 300,000 บาท เบี้ยพันกว่าบาทอาจจะดูสูง เพราะตัดข้อยกเว้นต่างๆ ที่ปกติมีอยู่ออกไปเยอะ เพื่อให้กรมธรรม์คุ้มครองมากที่สุด” รองประธานคณะกรรมการ ประกันภัย เบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุ และสุขภาพ สมาคมประกันวินาศภัยไทยชี้แจง

แจงเแผน ประกันภัย ไม่ตอบโจทย์สธ. / ชงใหม่ 5 โมเดลเบี้ย 250-900 บาท

อย่างไรก็ดี ทันทีที่เสนอแผน ประกันภัย กับกระทรวงสาธารณสุขเกิดปัญหาไม่ตอบโจทย์ของกระทรวงฯ ที่อยากได้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเคลื่อนย้ายคนไข้ หรือศพหากเสียชีวิตกลับประเทศบ้านเกิด ต้องกลับมาทบทวนจัดทำเป็นร่างแผนความคุ้มครองเสนอเข้าไปใหม่ เป็น ประกันภัย การเดินทางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีให้เลือก 5 แผน คุ้มครอง 2 ส่วนคือ ค่ารักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ตั้งแต่ 100,000-500,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศตามค่าใช้จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท เบี้ย 250-900 บาท โดยประมาณจากฐานนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 20 ล้านคนต่อปี ภายใต้เงื่อนไขเป็นภาคบังคับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกคนต้องทำ ประกันภัย

ประธานคณะกรรมการ ประกันภัย เบ็ดเตล็ดฯ กล่าวว่า ได้เสนอร่างแผนความคุ้มครองนี้ต่อกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ 3 เดือนก่อน หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐ ซึ่งปกตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยมี ประกันภัย อยู่แล้ว แต่รายที่ไม่มี ประกันภัย หากมาเจ็บป่วยในไทย เป็นภาระของรัฐที่ต้องดูแล ซึ่งการเสนอเป็นแผนความคุ้มครอง 5 แผนเพื่อให้ภาครัฐเลือก เพราะไม่แน่ใจวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่รัฐบาลอยากได้

ด้านประกันชีวิต ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า นับแต่ประชุมกันครั้งสุดท้ายในเรื่องของรูปแบบการ ประกันภัย ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขต้องการ เป็นคุ้มครองอุบัติเหตุ และสุขภาพฉุกเฉิน รวมไปถึงช่องทางการขาย ก็ไม่ได้เรียกทางประกันชีวิตประชุมอีกเลย ซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะรูปแบบสินค้าเป็นประกันวินาศภัย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ต้องการ ประกันภัย การเดินทาง (TA) มากกว่า ดังนั้นทางสมาคมจึงไม่ได้เสนอรูปแบบ ประกันภัย เข้าไป

วงในเผยอืดเพราะรัฐแย่งกันทำ / ท่องเที่ยวปัดฝุ่นจลาจลคุ้มครองครบ

ข่าวจากวงการรายหนึ่งให้ความเห็นว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้ล่าช้าเพราะมีหน่วยงานของรัฐ 2 หน่วยงานแย่งกันทำ โดยอีกหน่วยงานคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ปัดฝุ่นโครงการ ประกันภัย อุบัติเหตุคุ้มครองชาวต่างชาติจากภัยจลาจล ที่รัฐเป็นผู้จ่ายเบี้ย ประกันภัย ให้กับชาวต่างชาติในอัตรา 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัว ซึ่งยกเลิกไปเมื่อปี 2554 กลับมาทำใหม่อีกครั้ง โดยครั้งนี้ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมไปถึงอุบัติเหตุทั่วไป ภัยธรรมชาติ และการก่อการร้าย จากเดิมที่คุ้มครองเฉพาะภัยจลาจล

ขณะที่วงเงินความคุ้มครองต่างๆ คงเดิมคือ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหัว ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง และหากต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 10 วันขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยอีก 1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน และความสูญเสีย หรือความเสียหายจากการหยุดชะงักของการเดินทางไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง จ่ายชดเชยวันละ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน โดยจำกัดวงเงินคุ้มครองทั้งหมดสูงสุดไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน หรือ 300,000 บาทต่อคน คิดจาก 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 30 บาท และรวมทั้งโครงการต้องไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท คุ้มครองนักท่องเที่ยว 4 เดือน กำหนดจะเริ่มเดือนตุลาคมนี้

ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เปิดให้บริษัท ประกันภัย ยื่นซองเสนอราคาเบี้ยเข้าไป โดยบมจ.ทิพยประกันภัยหนึ่งในบริษัทที่เข้าแข่งขันเสนอราคาเบี้ย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่ายังไม่ทราบผล

ข่าวจาก คปภ. กล่าวว่า เมื่อมีการขยายความคุ้มครอง ปรับอัตราเบี้ย เปลี่ยนกรมธรรม์ ต้องขออนุมัติจาก คปภ.ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังไม่มีการแจ้งเข้ามา คาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างประมูล

เพิ่มชดเชยผู้โดยสารเรือ / ค่ารักษา 5 หมื่นตาย 2 แสนเท่าพ.ร.บ.

สำหรับการจัดทำกรมธรรม์ ประกันภัย ความรับผิดสำหรับเรือลากจูง เรือดัน หรือเรือลำเลียง รองประธานคณะกรรมการ ประกันภัย เบ็ดเตล็ดฯ กล่าวว่า ได้จัดส่งรูปแบบกรมธรรม์ให้กรมเจ้าท่าพิจารณาแล้ว ส่วนเบี้ย ประกันภัย อยู่ระหว่างเสนอ คปภ.จะกำหนดเป็นขั้นต่ำ-สูง โดยกรมธรรม์นี้จะคุ้มครองความรับผิดของเจ้าของเรือต่อบุคคลภายนอก หากเกิดอุบัติเหตุต่างๆ แล้วทรัพย์สินชาวบ้านเสียหาย หรือมีผู้บาดเจ็บ โดยคุ้มครองความบาดเจ็บต่อร่างกาย ทั้งค่ารักษาพยาบาล การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร 100,000 บาทต่อรายต่อครั้ง และความรับผิดต่อทรัพย์สินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง รวมกัน 2 กรณี ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อครั้งต่อราย เป็นภาคบังคับเหมือน ประกันภัย พ.ร.บ.

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงความคุ้มครอง ประกันภัย อุบัติเหตุผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้างตามที่กรมเจ้าท่าเสนอมา โดยจะขยับเพิ่มขึ้นเท่าตัวกรณีเสียชีวิตจาก 100,000 บาท เป็น 200,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจาก 15,000 บาท เป็น 50,000 บาท เท่ากับ ประกันภัย พ.ร.บ. ส่วนเบี้ยที่เป็นขั้นต่ำ-สูงอยู่ จะหารือกันอีกครั้งจะเป็นเท่าไหร่

ปัจจุบันอัตราเบี้ยขั้นต่ำเรือโดยสารรับจ้างไม่เกิน 12 ที่นั่ง อยู่ที่ 50 บาท/คน/ปี ขั้นสูง 80 บาท/คน/ปี ส่วนประเภท 13 ที่นั่งขึ้นไป เบี้ยขั้นต่ำอยู่ที่ 100 บาท/คน/ปี ขั้นสูง 150 บาท/คน/ปี โดยมีเรือโดยสารรับจ้างที่ขึ้นทะเบียนประมาณ 15,000 ลำ ส่วนเรือลากจูงที่ขึ้นทะเบียนมีประมาณ 1,000 กว่าลำ

ที่มา : สยามธุรกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย