สำรวจความเสียหายทรัพย์สิน เตรียมกรมธรรม์ ประกันภัย บัตรประชาชน แจ้งบริษัท ประกันภัย เข้าประเมินความเสียหาย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=771

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในหลายพื้นที่ เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยขึ้นแล้ว 28 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 10 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 34 ราย ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรอีกกว่าแสนไร่ สำนักงาน คปภ. ได้ประสานไปยังสำนักงาน คปภ. จังหวัดในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนหลังน้ำลด ในเบื้องต้นทราบว่าจังหวัดที่ปริมาณน้ำลดลงแล้ว

บริษัทประกันชีวิตและวินาศภัย ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้เอา ประกันภัย เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนบ้างแล้ว ส่วนในจังหวัดที่ยังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ ขอให้ผู้เอา ประกันภัย สำรวจความเสียหายของทรัพย์สิน จัดเตรียมกรมธรรม์ ประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม พร้อมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และแจ้งบริษัท ประกันภัย ทราบทันทีหลังน้ำลด เพื่อให้บริษัท ประกันภัย เข้าไปประเมินความเสียหาย ทั้งนี้ขอให้แสดงรายละเอียดความสูญเสีย และมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นของทรัพย์สิน ส่วนในกรณีเสียชีวิตให้แสดงหลักฐานสำเนาใบมรณะบัตร และสำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งกรมธรรม์ ประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองกรณีน้ำท่วม เช่น

1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติม
2. กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) และกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจประเภทอื่น ที่ซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติเพิ่มเติม
3. กรมธรรม์ ประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)
4. กรมธรรม์ประกันชีวิต

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างยิ่ง ที่สูญเสียทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียญาติพี่น้อง ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้ประสานบริษัท ประกันภัย เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมแก่ผู้เอา ประกันภัย ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงมากขึ้น ขอแนะนำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทำ ประกันภัย และหันมาซื้อ ประกันภัย เพิ่มมากขึ้น และควรศึกษาข้อมูลความคุ้มครองในกรมธรรม์ ประกันภัย ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การทำ ประกันภัย สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของท่านได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186 หรือเว็บไซต์ www.oic.or.th

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย